• ProfesyonelYaklaşım
  • IATF 16949:2016 Sertifikası

Sosyal Sorumluluk Politikası

Bu politika ANL ENDÜSTRİ OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve Kurumsal Sosyal Sorumluğun yönetim, çalışan ve tüm paylaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.

İnsan Hakları

 

ANL ENDÜSTRİ insan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte, tüm ülkelerin yasalarına uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getirmekteyiz.

 

Çalışma Koşulları

 

  • Çocuk İşçi

ANL ENDÜSTRİ olarak, firmamızda çocuk işçi çalıştırmamaktayız. 15 yaşın altında olan çalışanlar yasal düzenlemelerle izin verilen çıraklık, eğitim gibi durumlar dışında çalıştırmayacaktır.

 

  • Zorla Çalışma

ANL ENDÜSTRİ zorla çalışma ortamı oluşturmamakta olup, fiziksel güç kullanımına dayalı disiplin uygulamaları bulundurmamaktadır.

 

  • Taciz ve Ayrımcılık

ANL ENDÜSTRİ hiçbir şekilde çalışanları arasında cinsiyet, ırk, renk, din, yaş, memleket gibi konulara dayalı ayrımcılık ve taciz davranışlarını tolere etmemektedir.

 

  • İşçi Sağlığı ve Güvenliği

ANL ENDÜSTRİ, tüm çalışanları için uygulanabilir kural ve yönetmelikler çerçevesinde belirtilmiş sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamaktadır. Hedefimiz iş ilişkili riskleri önlemektir.

 

  • Çalışma Saatleri

ANL ENDÜSTRİ yasal çalışma saatlerine uygun bir düzende çalışmaktadır.

Rüşvet

 

Firmamızın hiçbir çalışanının, hiçbir koşulda karşısındaki görevlinin davranışını etkileyecek nitelikte hediye, para vb.. vermesi / alması kabul edilemez.

Çevresel Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

ANL ENDÜSTRİ çevreyi ve sağlığı koruyucu bir politika ile proseslerinin çevreye etkisini azaltacak aksiyonlar almakta ve uzun vadede sürüdürülebilir kaynak kullanım stratejisiyle ilerlemektedir.

Sorumluluk ve Uygulama

ANL ENDÜSTRİ tüm çalışmakta olduğu çözüm ortaklarının da bu politakaya uygun çalışmasını teşvik edecek ve bu doğrultuda yaptırımlar uygulayacaktır.

Tüm firma çalışanları bu politikaya aykırı bir davranış tespit ettiklerinde firma yönetimine bilgi vermelidir. Bilgi verme, info@anl.com.tr adresine yazılı olarak yapılabildiği gibi direk üst yönetime de yapılabilir. 

 

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.